Samenwerking Van Blerk Muziek en De Kubus Lelystad

www.semvanblerk.nl

Sem van Blerk, aan het werk in zijn voormalige lesruimte

De afgelopen jaren heeft De Kubus Lelystad al voor veel projecten samengewerkt met de Van Blerk Muziekschool, en dan met name met gitaardocent Sem van Blerk. Onder andere bij het erg leuke muziekeducatieproject Fraai Lawaai, waar eigenaar en gitaardocent Sem van Blerk vanaf 2012 twee jaar lang aan de hand van de gitaar muzikaal met een groep kinderen van een basisschool aan de slag ging. Met ingang van 1 november 2014 is in deze samenwerking een nieuwe stap gezet: de muzieklessen van Van Blerk Muziek, worden ondergebracht bij De Kubus Lelystad. Alle leerlingen van Van Blerk Muziek schrijven zich in bij De Kubus, en krijgen net als daarvoor les van gitaardocent Sem van Blerk. Voor de leerlingen verandert er afgezien van de leslocatie dus eigenlijk weinig.  Ook komt er meer continuïteit in de lessen, doordat in geval van langdurige ziekte de lessen kunnen worden waargenomen door een van de andere gitaardocenten van De Kubus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *